Osuuskunta Tradeka (https://www.tradeka.fi/osuuskunta-tradeka) täytti joulukuussa 2017 sata vuotta, minkä kunniaksi rjestettiin muistitietokeräys aiheella E-liikkeen matkassa. Avoimen keräyksen tarkoituksena oli tallettaa muistoja edistymielisestä osuustoiminnasta eri vuosikymmeniltä, niin jäsenten, työntekijöiden kuin asiakkaiden näkökulmasta.

Vastauksia kolme kuukautta kestäneeseen keräykseen kertyi 102 kappaletta. Kirjallisten vastauksien lisäksi lahjoitettiin esimerkiksi valokuvia ja lehtileikkeitä. Työväen Muistitietotoimikunta toimittaa muistietokeräyksen vastauksista antologian, joka julkaistaan vuoden 2018 aikana.

Yksi keräykseen osallistuneista oli Heikki Lehtimäki. Pitkän työuransa aikana hän toimi muun muassa Osuusliike Kehän toimitusjohtajana vuosina 1968-1981. Tuolloin Eurassa sijaitsevalle Kauttuan kylälle rakennettiin uudenaikainen E-halli myymälä. Valokuvauksesta kiinnostunut Lehtimäki kuvasi uuden kaupan tapahtumia kahdeksan millin kaitafilmille, jonka hän luovutti Työväen Arkistoon muistitietokeräyksen yhteydessä.

53748

Kuva Työväenmuseo Werstas

E-hallien ja E-markettien synty liittyi yhteiskunnalliseen muutokseen maatalousvaltaisesta maasta teollistuneeksi palveluyhteiskunnaksi. Kaupan alalla muutos näkyi laajojen myymäläverkostojen supistamisella erityisesti maaseutujen syrjäalueilta ja palvelumyymälöistä luopumisella. 1960-luvun loppupuolella vähittäiskaupassa pyrittiin harvempaan myymäläverkostoon, suurempiin myymälöihin ja itsepalveluun.
E-liikkeen keskusjärjestössä Kulutusosuuskuntien Keskusliitossa kehitettiin uusien suuntausten perusteella uusi suurpikamyymälä, joka sai nimekseen E-halli. Sen ideana oli tarjota monipuolinen elintarvikevalikoima lähes kokonaan itsepalveluna. Yksilöllistä palvelua asiakas saattoi vielä saada esimerkiksi liha- herkku- ja konditoriatiskeillä. Maaseutujen E-hallit muistuttivat tyyliltään yleismyymälöitä laajemmilla erikoistuotevalikoimillaan.

40977

 

Kuva Työväenmuseo Werstas

Kauttuan E-hallin avaisia juhlittiin äitienpäiväviikolla vuonna 1969. Myymälä tarjosi asiakkailleen elintarvikkeiden lisäksi taloustavaraa, tekstiilejä, jalkineita, sekä kemikaali- ja rautaosaston. Lisäksi samaisessa rakennuksessa toimi Säästökassa, baari-kahvila ja posti.

Yleisesti E-hallien myymälätyyppi omaksuttiin asiakkaiden keskuudessa hitaasti. Vuonna 1975 E-halleja oli Suomessa 75 kappaletta ja niiden osuus vähittäismyynnistä oli noin 7 prosenttia. Kauttuan E-halli oli Heikki Lehtimäen mukaan menestys tuloksen teossa ja jo kahden vuoden kuluttua avaamisesta siihen rakennettiin laajennus.

Lehtimäen kaitafilmille on tallentunut Kauttuan E-hallin eri vaiheita, alkaen sen rakennustöistä. Kaupan avausta valmisteltiin talkoovoimin ja avajaisjuhlallisuuksia säesti viulunsoitolla Euralainen pelimanni Kustaa Järvinen. Filmillä nähdään ensimmäisen asiakkaan kukittaminen. Tästä nimityksestä jopa kilpailtiin, sillä ensimmäinen asiakas pääsi lehtien palstoille ja hänen ajateltiin tuovan onnea uudelle myymälälle. Juhlallisuudet jatkuivat yksivuotissyntymäpäivillä, joita vietettiin kakkukahvien voimalla. Kaupan arkea on nähtävissä lihanleikkaajien työskentelyn ja joulumyynnin taltionneissa.

 

 

 

Anna Piispanen

Projektityöntekijä

Työväen Arkisto

 

Lähteet:

Jorma Kallenautio: Eka Suomessa

Osuuskunta Tradeka: Liikkeessä sata vuotta

Heikki Lehtimäki

Jorma Hakala: Muutosten mukana